42BHH48 NEMA17 ENCODERLİ STEP MOTOR -200-24EP-1

50.00$